Ученици

Упис

Кодекс
понашања

Најбољи ученици

Ученички парламент

Завршни
испит

Упис

Упис у први разред основне школе

У складу са чланом 18. Закона о основама система образовања и васпитања, предвиђено је да се у први разред основне школе уписују деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година и која су здравствено способна за полазак у школу.То значи да се за школску 2024/25. годину (редован упис) уписују деца рођена од 1.3.2017. до 28.2.2018. године.Деца рођена у периоду од 01.03.2018. до 31.08.2018. године (узраст од 6 до 6,5 год.), могу, а не морају да се упишу у школу – уписују се након провере спремности за полазак у школу коју врши школски психолог. Редован упис у први разред (деце која територијално припадају школи) почиње 1. априла 2024. године и траје до 31. маја 2024. године.Тестирање деце обавља се по извршеном упису у термину који одреде школски педагог или психолог.Уписују се и деца старија од 7 година живота која због болести или других оправданих разлога нису уписана у први разред.Доказ о здравственом стању деце издаје одговарајућа здравствена установа и изабрани лекар детета.Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на молбу родитеља, у складу са просторним могућностима установе.
Од прошле школске године постоји могућност да школа,уз помоћ електронског сертификата и система еУпис, родитељима обезбеди документацију неопходну за упис . ( Oсим потврде изабраног лекара да је дете способно за упис у школу и потврде из обданишта о завршеном предшколском програму ). Да би могао да се обави упис уз помоћ електронских сертификата неопходно је да родитељ/ старатељ донесе тачан ЈМБГ детета и једног од родитеља/старатеља приликом уписа.
За децу која територијално не припадају школи, најпре се подноси молба за упис секретаријату школе до 1.2.2024. године. Молбе се разматрају до краја априла месеца текуће године и решавају тек након попуне места за децу која територијално припадају школи.

Најбољи ученици

Ученици генерације

 1. Матеја Мићовић (2022/23. године)
 2. Николина Станишић (2021/22. године)
 3. Тео Трбојевић ( 2020/21. године)
 4. Александра Дугалић (2019/20. године)
 5. Лазар Јелисијевић (2018/19. године)
 6. Ања Гвоздић (2017/18. године)
 7. Никола Милина (2016/17. године)
 8. Страхиња Гвоздић (2016/17. године)
 9. Урош Субота (2015/16. године)
 10. Ана Олујић (2014/15. године)
 11. Пешић Б. Нина (2013/14. године)
 12. Јована Јоветић (2012/13. године)
 13. Гојко Вучинић (2011/11. године)
 14. Стефан Лазаревић (2010/11. године)

Вуковци

од 2010/11. до данас

Ученички парламент

Кординатор ученичког парламента: Сандра Рајковић

Чланови ученичког парламента:
Алекса Слијепчевић и Дуња Козомора VII1
Лана Гашић и Вања Којић VII2
Гала Петронијевић и Нађа Грубовић VII3
Леа Трајковић и Мара Савић VII4
Даница Вујин и Магдалена Пљеша VIII1
Ива Милановић и Душан Радосављевић VIII2
Ана Арсић и Јана Веселиновић VIII3
Теодора Арсић и Анђела Михајловић VIII4