Наш тим

Учитељ

profesor

Наставник

Школски одбор

savet-roditelja

Савет родитеља

Наставници који изводе наставу у првом циклусу образовања

Бранка Јовановић

Ана Комазец

Ана Војиновић

Даница Миленковић

Милкица Ивановић

Данијела Дугалић

Ђорђе Недељковић

Марина Романић

Дуња Богићевић

Гордана Матић

Јелена Марковић

Марија Поповић

Драгана Пешић

Даница Павићевић
Ђокoвић

Наташа Пилчевић

Николаје Паулица

Оливера Бачанац

Свјетлана Узелац

Слађана Станковић

Снежана Јовановић

Снежана Миленковић

Тамара Павловић

Тедора Зорнић

Виолета Булатовић

Биљана Генцел

Наставници који изводе наставу у другом циклусу образовања

Математика
физика

Математика Физика

Дејана Војиновић

Нина Матић

Весна Поповић

Биологија
Хемија

Снежана Алимпић

Јелена Гверо Павловић

Сандра
Рајковић

Ана
Стојановић

Географија
Историја

Ана Бабић Сретановић

Снежана Јовановић

Маја Драгић

Физичко и здравствено васпитање

Милош Ђоковић

Ивана Ристић

Ликовна и Музичка култура

Марија Мишић

Небојша Раичковић

Весна Стаменковић

Српски
језик и књижевност

Бојана Лазаревић

Марија Аћимовић

Виоелта
Костовић

Јадранка
Чантрић

Француски језик Енглески језик

Биљана Будимир

Ивана Јоковић

Катарина Цвијић

Милена Божовић

Данијела Стојилковић

Техника и технологија Информатика

Анђела Василевска

Љубомир Радовић

Милица Стојановић

Предраг Каблар

Вељко Митровић

Виолета Јеринкић

Верска настава

Никола Кузмановић

Техничко особље

Наташа Пантелић

Милица Миливојеић

Лидија Ристић

Вера Тијанић

Верица Сретеновић

Школски одбор

1. Матија Карахасан представник локалне самоуправе /председник ШО/
2. Александар Калањ представник локалне самоуправе
3. Светлана Белић Борјан представник локалне самоуправе
4. Ивана Ристић представник из реда запослених/заменик председника ШО/
5. Тијана Јан Синђелић родитељ
6. Владимир Миловановић родитељ
7. Олгица Милошевић родитељ
8. Милкица Ивановић представник из реда запослених
9. Дејана Војиновић представник из реда запослених

Савет родитеља