О нама

Наша школа

Основна школа ,,Лазар Саватић“ почела је са радом 1962. године у Земуну и од свог оснивања слови за једну од најбољих основношколских установа у држави. Предан рад запослених, као и труд и залагање њених ученика, учинили су да школа у претходних педесет шест година свога рада постане позната и препознатљива по својим резултатима у раду са ученицима, угледним наставним и ваннаставним активностима, спортским и културно-уметничким достигнућима. У складу са претходно наведеним ОШ ,,Лазар Саватић“ кроз своје вишедеценијско трајање постала је носилац више признања и награда. Наводимо Октобарску награду Града Београда ,,Доситеј Обрадовић“, Светосавску награду Министарства просвете, Орден Светог Саве другог степена; затим признање за најуспешнију школу (на основу резултата на квалификационом испиту) од стране Министарства просвете, Вукову награду, као и Сретењско одликовање председника Републике Србије. С обзиром на то да се налазимо у културно-историјском језгру општине Земун, на самој обали реке Дунав, уз битне државне и културне институције, верске објекте различитих конфесија, пространи земунски Велики трг и пешачку зону Господске улице и Земунског кеја, годинама смо овакве повољности умешно користили како бисмо образовање и васпитање својих ученика, као и рад наставника, унапредили и развијали у духу културе и уметности, науке и спорта. Тако смо се приближили врхунским друштвеним вредностима као што су толеранција и међусобно уважавање без обзира на различитости било које врсте. Данас је Основна школа ,,Лазар Саватић“ модерни образовни центар за ученике двадесет првог века који су усмерени ка свим вредностима и тековинама грађанског друштва, модерним технологијама и информатичкој писмености, као и значајним културним и спортским активностима. У школској згради налази се модеран мултимедијални простор са два амфитеатра, клубом и простором за дружење где се често одржавају разноврсне трибине, предавања, едукативне, уметничке, књижевне и друге радионице. Себе градимо кроз модерно, али чувамо брижљиво и све тековине традиције коју смо сами створили у претходним деценијама или којој припадамо као грађани Србије и шире Европе.

Историјат школе

Основна школа „Лазар Саватић” изграђена је 1962. године уз саму обалу Дунава, на бившем дечјем игралишту и месту занатских радионица. Школа је никла покрај реке, на Кеју ослобођења, у најстаријем делу Земуна, који има богату историјску, културну, уметничку,
просветну и политичку традицију. Дограђена је десет година касније (1972.), у складу са потребама целодневног рада ученика и наставника. Грађена по пројекту познатог архитекте Алексеја Бркића, подигнута је на парцели 121. чија је површина 8.530 m², од чега објекат заузима 1621 m², школско двориште 870 m², прилази и стазе 162 m², вежбалишта 1299 m² и 4000 m² зелене и друге површине. Регистрована је код Окружног привредног суда 3. јануара 1966. године, под бројем 62/66, у Београду. Први директор школе од 1962. до 1991. године био је Остоја Живковић, магистар југословенских књижевности. У току његовог мандата школа је добила низ друштвених признања попут Октобарске награде Земуна, Плакете града Београда и Доситејеве награде. Од 1991. до 2015. године директор школе био је Илија Јовичић, професор политехничког васпитања и образовања. Под његовим руководством постигнути су запажени резултати како у настави, тако и у ваннаставним активностима. У овом периоду уследила су нове, значајне награде: Признање Министарства просвете и спорта за најуспешнију школу на пријемним и квалификационим испитима у Републици Србији (2003.), Светосавска награда (2006.), Орден Светог Саве другог реда (2009.) и Вукова награда Културно просветне заједнице Србије (2012.).

Будимир Нововић, професор техничког образовања био је директор од 2015. до 2018. године. За ове четири године школа је наставила да гради свој углед и ниже признања за успешан, прегалачки рад у васпитању и образовању деце. Рад Будимира Нововића награђен је Октобарском наградом Земуна „22. Октобар” у области образовања.

Од децембра 2018. године на позицију директора школе долази мр Горан Петровић, наставник физичког и здравственог васпитања и носилац Светосавске награде. Наставља пут традиције, али и уводи иновације и модернизацију у области образовања и васпитања. Захваљујући пројектима у којима школа активније учествује, као и сарадњи са локалном заједницом, у овом периоду урађене су многе инфраструктурне промене. Како би ученици изразили своју креативност и забележили најважније тренутке школског живота, од школске 2019/2020. године покренут је школски часопис ,,Лазарˮ. У циљу јачања предузетничког духа, креативности, еколошких и хуманитарних активности ученика, у октобру 2020. године, као друга међу београдским школама, основана је Ученичка задруга ,,Лазар Саватићˮ. У мају 2021. године организован је акредитован међународни стручни скуп „Заједно учимо боље–Заједно можемо вишеˮ, у циљу унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе. У децембру 2022. године за наставнике је организована студијска посета словеначкој основној школи, ради размене искуства и примера добре праксе у наставним и ваннаставним активностима. Од школске 2022/2023. године, излазећи у сусрет потребама ученика и родитеља, уписано је једно одељење првог разреда више. Тиме су се стекли услови да се за ученике предметне наставе организује кабинетска настава. Основна школа „Лазар Саватић” има много чиме да се похвали. Посебно је поносна што је више од две деценије школски дневник у њој носио и један велики сликар, Владислав Тодоровић Шиља. О сталном квалитету и успешности образовно-васпитног рада у учионицама и на спортским теренима најбоље сведочи више од сто пехара, диплома и признања који красе зидове и витрине наше школе.

Мисија и визија

Мисија наше школе је да ученици развијају компетенције, стичу применљива знања и усвајају комуникацијске и информационо-технолошке вештине, које ће бити основа за даље формално образовање и целоживотно учење. Тимски рад се остварује кроз организацију рада која почива на изучавању обавезних предмета, изборних програма и активности, као и целодневној настави и продуженом боравку. Користећи искуства досадашње добре традиције и применом иновативних метода рада обезбеђујемо да се чиниоци образовно-васпитног процеса осећају задовољно и безбедно, уз међусобно разумевање, уважавање и поверење.

Желимо да наша школа буде место потпуног и слободног развоја ученика и запослених у складу са сопственим потенцијалима, уз подршку и међусобну сарадњу. Наша школа ће и у наредном периоду бити посвећена образовању и васпитању ученика који ће бити одговорни чланови друштва и својим компетенцијама заузимати важно место у нашој, али и европским земљама. Неговаћемо активности усмерене на оспособљавање ученика за целоживотно учење и на стварање подстицајне, сарадничке и толерантне атмосфере за све учеснике образовног процеса. Такође, учинићемо све да се наставни процес додатно осавремени уз коришћење информационо- комуникационе технологије, уз пратећа инфраструктурна улагања, која ће допринети да настава буде квалитетнија и да омогући свестрани развој личности сваког ученика.

Пројекти

Зелена учионица

Прочитај више

Пројекат Зелена учионица Захваљујући учешћу наше школе у пројекту Зелена учионица, од школске 2022/2023. године богатији смо за још једну учионицу, овога пута на отвореном, на кровној тераси школе. Наш зелени кров је употпуњен жардињерама, клупама, дрвеном платформом и системом за заливање новопостављених зелених површина. Сви материјали коришћени у изградњи задовољавају еколошке стандарде. Радове је извео Секретаријат за заштиту животне средине. Наши ученици су добили простор са изузетном погледом на Дунав, где им се пружа један другачији концепт савремене наставе.

ДЕЛФ

Прочитај више

ДЕЛФ (Diplôme d’études en langue française) и ДАЛФ (Diplôme approfondi en langue française) су званични испити Министарства просвете Републике Француске који омогућавају одређивање нивоа знања француског језика. Њихово важење је неограничено. Дипломе ДЕЛФ и ДАЛФ усклађене су са нивоима заједничког европског оквира за живе језике Савета Европе. Свака диплома је независна: кандидат може, без полагања приступних тестова да се пријави на испит и стекне жељену диплому, иако претходно није стекао диплому нижег нивоа. Свака диплома вреднује 4 језичке способности: усмено и писмено разумевање као и усмено и писмено изражавње. У ОШ ,,Лазар Саватић” је уведен испит ДЕЛФ 2022. године. Прво полагање је било у априлу 2023. године, а друго полагање ДЕЛФ испита у децембру 2023. године. У првом испитном року у нашој школи је било педесет кандидата, нивоа А1, А2 и Б1, а другом испитном року двдесетшест кандидата нивоа А1 и А2. Организатор и координатор ДЕЛФ интернационалног испита у ОШ ,,Лазар Саватић” је наставник француског језика Данијела Стојилковић.

Пројекат ProSTEAM

Прочитај више

ОШ „Лазар Саватић“ је партнер на пројекту PROmoting STEAM in primary school: partnership for disseminating good practices – ProSTEAM 1 (Промоција СТЕАМ-а у основним школама: партнерство за дисеминацију добрих пракси – ПроСТЕАМ) који је финансиран у оквиру Еразмус+ програма од стране Европске уније. Овај трогодишњи међународни пројекат има за циљ промоцију науке и истраживање најбољих начина имплементације научне методологије у наставни процес. Партнери на пројекту су образовно-васпитне установе из Португалије, Италије, Литваније и Србије.

Школа - чувар природе

Прочитај више

Подразумевао је oпремање ученичке задруге машином за пластифицирање. Главни циљ овог пројекта је употреба машине за пластифицирање у школи како би се обезбедила заштита и дуже трајања образовних материјала. Пластифицирани ресурси су лакши за читање и разумевање за ученике,а такође обезбеђујући подршку ученицима са различитим стиловима учења. Пластификацијом се спречава оштећење и термичка деформација материјала, доприноси се бољем визуелном изгледу, чини те материјале дуготрајнијим и лакшим за чишћење. Машина за пластифицирање омогућава стварање интерактивних играчака, пузли и наставних ресурса који подстичу активно учење и ангажовање ученика. Овај пројекат омогућава школи да промовише одрживу праксу. На пример, рециклирање пластификованих материјала и њихова употреба за обнову и поновну употребу материјала. Пројекат доприноси економичној уштеди за школу, јер продужава трајање и корисност образовних материјала.

Мој весели качкет

Прочитај више

Oсмишљен је тако да код ученика подстиче креативност – кроз литерарно-ликовни израз, предузетништво – кроз продајне активности у школској продавници и информатичку писменост – кроз дигиталну припрему апликација за штампу. Одрживости пројекта огледа се у томе да он кроз коришћење капацитета школске продавнице доприноси увећању буџета ученичке задруге, који ће се усмерити за побољшање услова за реализацију наставних и ваннаставних активности у нашој школи, као и за подршку ученицима из социјално угрожених категорија, за хуманитарне активности, за набавку средстава и репро материјала за будући рад радионица ученичке задруге.

Пројекат "Ученичка задруга за 21. век - 3Д"

Прочитај више

Осмишљен је с циљем oпремање ученичке задруге средствима за рад и опремом, као и проширења материјалне основе задруге кроз развој предузетништва код ученикa. Све наведено доприноси побољшању квалитета наставних и ваннаставних активности које се реализују у школи. Пројекат код ученика афирмише позитиван однос према раду, подстиче формирање радних навика, негује сарадњу и тимски дух, подстиче креативности и доприноси развоју дигиталних компетенција ученика.

Ученичка задруга својим ученицима

Прочитај више

Имао је за циљ набавку репро-материјала за наставак пројектних активности назначених у пројекту ,,Ученичказадруга за 21. век - 3Д”. Овај пројекат код ученика јача тимски дух и негује осећаја припадности заједници, развијају креативност, дигиталну компетенцију ученика и подстиче предузетништво. У исто време, кроз продајне активности у продавници, пројекат доприноси проширењу материјалне основе ученичке задруге.

Ја као водич

Прочитај више

,,Ја, као водич", (2019. година) је иницијатива која омогућава ученицима да се ангажују и учествују у креативном и образовном процесу који се односи на туризам и представљање туристичких садржаја. Има за циљ да створи простор за учење, креативно изражавање и размењивање идеја међу ученицима. Учесници пројекта су ученици који се ангажују у овом образовном и креативном искуству. Они су одговорни за израду и представљање различитих туристичких садржаја. Пројекат омогућава ученицима да се друже и сарађују. Ученици се подстичу на размену идеје о туристичким садржајима и начинима на који их могу креативно представити. Централни аспект пројекта је креативно представљање туристичких садржаја. Ученици могу користити различите методе и медије, као што су израда брошура, водича, веб- сајтова, видео-материјала, аудио-представљање и слично. Овакав креативан рад им омогућава да развијају вештине комуникације, дизајна и изражавања. Пројекат ,,Ја, као водич" има за циљ да охрабри ученике да истражују туристичке садржаје и локалитете, развијају креативне вештине и комуникацију и да се забаве у том процесу. Такође, овај пројекат може да помогне у подизању свести о туризму и природним и културним богатствима локалног окружења. Овај пројекат је у више наврата кроз своје пројектне активности повезао ученике школа из Београд, Новог Сада, Кикинде и Пожаревца. Такође, кроз њега остварујемо значајну сарадњу и са установама културе у нашем граду.

ОЈР

Прочитај више

Пројекат ,,Обогаћен једносменски рад“ Обогаћен једносменски рад је концепт васпитања и образовања који је отпочео са реализацијом у нашој школи од школске 2020/2021. године, са нормом ангажовања од 80 %. Његов главни циљ је пружање додатне образовно-васпитне подршке у учењу и развоју ученика. Овим пројектом предвиђено је да ученици на занимљив начин проведу време после редовне наставе, уз подршку својих наставника. Имајући у виду интересовања и потребе, али и укупан контекст у коме се развијају, ученици наше школе могу похађати секције: Правимо одељенске вртове, Лепо у нама и око нас, International Day, Радионице за филм и фотографију и Истражи и прикажи. Изабрани садржаји су доступни свим ученицима од првог до осмог разреда. Кроз активно учешће у радионицама развијају се различите компетенције ученика, за учење, сарадњу, решавања проблема, комуникацију, предузетничка, одговорног односа према околини и естетичке компетенције. Програм рада у Обогаћеном једносменском раду је добар модел учења и провођења слободног времена, јер се васпитно-образовне активности прилагођавају интересовањима ученика. Ученици уживају у креативним радионицама, али се и упознају и квалитетно друже међусобно и са својим наставницима.

Школа спорта

Прочитај више

Савез за школски спорт Србије је невладина организација и бави се организацијом школских спортских такмичења. Савез је покренуо Пројекат „Спорт у школе“ који окупља децу од 1. до 4. разреда основне школе и подстиче их да се баве спортом. Промоцију школског спорта у нашој школи, једној од 40 колико их је обухваћено у Србији, је извршила тадашња министарка спорта Алиса Марић, априла 2013. године. Превенција малолетничке деликвенције Програм „Превенције малолетничке деликвенције“ у основним, па и у нашој, школама започео је са реализацијом 2007/08. године. Израда програма на нивоу школе базирана је на потенцијалима у оквиру свеукупне реализације свих програма на нивоу школе и сарадње са локалном заједницом.

Школски полицајац

Прочитај више

„Школски полицајац“ се реализује у сарадњи са Министарством унутрашњих послова и Министарством просвете. Пројекат је у нашој школи отпочео од почетка и били смо пилот школа у који је било укључена 21 школа. Касније, 2012. године у Србији је 311 школских полицајаца било задужено за 568 школа. За нашу школу је задужен један школски полицајац. Школски полицајац је укључен у рад Тима за заштиту од насиља. Наш школски полицајац, Жељко Козарев, добитник Светосавске награде. Савиндан 2006. године.

Пилот пројект Екстерно вредновање рада школе

Прочитај више

Пилот пројекат „Екстерно вредновање рада школа“ Реализација у октобру 2010. Представници неколико Школских управа и Министарства просвете први пут у Србији спровели екстерно – спољашње вредновање рада школе пред менторима из Шкотске и Норвешке. Презентација искуства из овог пројекта на две међународне конференције у Београду.

Школа без насиља

Прочитај више

„Школа без насиља“ је започета школске 2005/06. године. Наша школа је била међу првих седам школа које су започеле овај пројекат у Републици Србији. Програм спроводи УНИЦЕФ у сарадњи са Министарством просвете, Министарством здравља, Министарством рада, Саветом за права детета владе Републике Србије, а од 2008/09. године и са Министарством унутрашњих послова и Министарством омладине и спорта. Главни циљ овог програма је стварање безбедне и подстицајне средине за учење, рад и развој. У оквиру овог програма насиље је дефинисано као сваки облик понашања који има за циљ намерно наношење психичког или физичког бола другима.

Здрава школа

Прочитај више

Почетком 1991. године започет је рад на реализацији Пројекта „Здрава школа“ у Србији. Овај пројекат је део истоветног пројекта којим руководи Светска здравствена организација. Носилац Пројекта је Медицински факултет у Београду – Институт за социјалну медицину, Медицински факултет у Новом Саду, Завод за здравствену заштиту, а пројекат је добио подршку Минстарства просвере Републике Србије.

Целодневна настава

Прочитај више

ОШ Лазар Саватић је зачетник целодневне наставе у Србији.Од 1. септембра 1970. године се са свим ученицима васпитно-образовни рад заснива на принципима целодневног рада, као и у још осам школа у Београду. Основни циљ и смисао целодневог рада са ученицима је социјално, педагошко и животно реаговање на потребе породица у којима су оба родитеља у радном односу, као и настојање да се створе истински услови да успех ученика што мање зависи од социјалног статуса и друштвене моћи родитеља… Међутим, настале економске тешкоће, трансформације организовања, слаба координација међу просветним чиниоцима и друго доводи до кризе целодневних школа. Нагло се укидају стимулације свих врста и подстичу гашења целодневних одељења у старијим разредима, тако да шк. 1987/88. године целодневно раде само ученици млађих разреда, а касније се целодневни рад организује само у првом и другом разреду.