Реч директора

Реч директора… Драги Саватићевци, Надам се да су ученици искористили зимски распуст, одморили се од учења и школских обавеза и да се ведри и насмејани враћају у школске клупе. У учионицама и кабинетима, чекају их наставници, позната лица и понеко ново лице. У протеклој години, доживели смо разне изазове и промене. Традиција и дух „Саватића“ […]

Реч директора…

Драги Саватићевци,

Надам се да су ученици искористили зимски распуст, одморили се од учења и школских обавеза и да се ведри и насмејани враћају у школске клупе.

У учионицама и кабинетима, чекају их наставници, позната лица и понеко ново лице. У протеклој години, доживели смо разне изазове и промене. Традиција и дух „Саватића“ увек су водиља ка стицању нових знања и развоју личности сваког детета и пут ка успешном остварењу потенцијала сваког ученика.

У другом полугодишту, ученике и родитеље чека нови школски сајт на коме могу добити све потребне информације. Такође, почиње са радом и Радио ученика ОШ „Лазар Саватић“ – Талас са Дунава, који ће додатно ангажовати ученике и пружити им могућност да се искажу и у овој области.

Позивам све родитеље да узму учешћа у унапређивању школског живота конструктивним предлозима и партнерским односом са школом. Све коментаре и сугестије, али и идеје и предлоге могу изнети учитељима, одељењским старешинама, предметним наставницима, педагошко-психолошкој служби и директору школе. Потребно је да наставимо са развијањем и грађењем поверења и укључивањем свих у обезбеђивањe најбољих услова за безбедно и стимулативно школско окружење у којем ће ученици осећати задовољство и радост.

Запослени наше школе наставиће са преданим и посвећеним радом. Трудићемо се да унапредимо наставу, иновирамо образовно-васпитни процес и све капацитете ставимо на располагање нашим ученицима. Потребно је да заједно користимо Зелену учионицу, Мултимедијални центар, да кроз Ученичку задругу развијамо предузетништво, а слободне наставне активности и Обогаћени једносменски рад омогуће сваком ученику да изабере оно што га интересује.

Ученици, наставници и родитељи само заједно могу остварити наше идеале. Као и до сада, нека знање буде наша снага, а традиција наш ослонац.

 

 

Мр Горан Петровић, директор школе