Завршни испит изабрани предмети решења и начин бодовања

Биологија јун упутство за прегледање Историја јун упутство за прегледање  Хемија јун упутство за прегледање Физика јун упутство за прегледање  Географија јун упутство за прегледање