Прошлост, садашњост, будућност

Прошлост, садашњост, будућност

Како се сналазимо у времену? Хајде да проверимо.https://learningapps.org/watch?v=pdibv178320 ...
Научили смо о словима и језику

Научили смо о словима и језику

Шта смо научили о словима и језику? Проверимо у овом занимљивом квизу.https://wordwall.net/resource/351012/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0- ...
Богатимо речник

Богатимо речник

Драги ученици, Проверите свој речник уз ову интересантну игру.https://learningapps.org/watch?v ...
Сналажење у времену

Сналажење у времену

Драги ђаци, Поређајте делове дана, дане у недељи, месеце у години….https://learningapps.org/watch?v ...
Делови биљке

Делови биљке

Драги ученици, хајде да се подсетимо делова биљке уз ову интересантну игру.https://wordwall.net/play/1861/106 ...