Чланови Школског одбора:

  1. Матија Карахасан – представник локалне самоуправе /председник ШО/
  2. Александар Калањ – представник локалне самоуправе
  3. Светлана Белић Борјан- представник локалне самоуправе
  4. Ивана Ристић – представник из реда запослених/заменик председника ШО/
  5. Тијана Јан Синђелић – родитељ
  6. Владимир Миловановић – родитељ
  7. Олгица Милошевић – родитељ
  8. Милкица Ивановић – представник из реда запослених
  9. Дејана Војиновић – представник из реда запослених