Пилот пројекат „Свако дете има право да одраста здраво“  ће се реализовати у школској 2023/2024. години у 95 школа, односно у 73 основне и 22 средње школе које остварују једносменски рад на територији читаве Србије.

Додатни часови физичког и здравственог васпитања се одвијају за око 5.000 ученика у 194 одељења, од чега је 172 одељења основних школа и 22 одељења средњих школа.

Меморандум о сарадњи  у оквиру овог Пилот пројекта потписали су Министарство просвете, Министарство здравља и Министарство спорта, свако у домену своје надлежности.

Овим пројектом се доприноси квалитетнијем одрастању ученика, развијању њихових психо-физичких способности и здравих стилова живота.

У нашој школи овај пилот пројекат се спроводи у два одељења млађих и старијих разреда, чиме је обухваћено око 60 ученика.

Изузетна пажња се поклања деци са здравственим проблемима, а пружају се неопходна знања о здрављу и екологији.

Први корак је био обављање лекарских прегледа за сву децу обухваћену пројектом, као и моторичка тестирања ученика.

Одмах након тога је почела предвиђена настава уз установљавање одређених група из области рада.

Од овог пројекта очекујемо значајан напредак ученика у сваком погледу, чиме се доприноси општој добробити нације.

Категорије: Uncategorized