БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА 2023/2024. г.

Право на бесплатне уџбенике имају:

  1. ученици из социјално угрожених породица (примаоци социјалне помођи),
  2. ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по ИОП-у, укључујући и ИОП 3,
  3. ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-
  4. васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и други ученици којима су потребни прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат) ,
  5. ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему образовања и васпитања,
  6. ученици 1. и 2. р. који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

Школи је потребно доставити следећу документацију:

  1. решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи,
  2. за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом који уче по ИОП-у, школа већ поседује податке, тако да није потребна нова документација,
  3. за треће и свако наредно дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента.

      Потврда образовно-васпитне установе се прилаже за свако                   

      дете (осим ако су сва три детета ученици наше школе).

Рок за пријављивање на нивоу школе је до 7. априла у 10.00 ч.

   Ако ученик остварује право по више основа, уџбенике добија по основу једног критеријума.

   Ако ученик остварује право по више основа, а један основ је стицање основношколског образовања и васпитања по ИОП-у, уџбенике добија по том основу.

    За будуће прваке школа ће проценити број ученика који остварују право, на основу броја пријављених у другим разредима.

Категорије: најновије