Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2022/2023. годину обавити у времену од 01. априла 2022. до 31.маја 2022.

Према члану 18. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Сл.гласник. РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) у први разред се уписују деца рођена у периоду од 1.3.2015. године до 29.02.2016. године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе.

Упис у први разред школске 2022/23. године обављаће се електронским путем, преко Портала еУправа (https://euprava.gov.rs).

Упис ученика у први разред, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 1.априла до 31.маја 2022. године. Истог дана који одаберете педагог или психолог ће извршити тестирање ученика.

Родитељи приликом уписа не подносе ниједан документ у папирном облику. Потврде о обављеном обавезном предшколском програму доставиће накнадно по добијању из предшколске установе, приликом тестирања код педагога или психолога.

Лекарско уверење прибавља се по службеној дужности, електронским путем.

Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код лекара из приватне праксе, биће потребно да га родитељ или други законски заступник донесеу школу.

Молимо вас да у складу са тим приликом Електронског уписа заказујете термине за тестирање деце у понуђеним датумима по обављеним здравственим прегледима.

Категорије: најновије