Поштовани родитељи,

Фондације за младе таленте Града Београда додељује бесповратна новчана средстава у висини основног пакета штампаних уџбеника за први и други разред (за предмете: математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас и страни језик као обавезан предмет).

Овај пакет НЕ ОБУХВАТА уџбенике за наставне предмете: музичка култура, ликовна култура и дигитални свет.

Пријавe подносе родитељи ученика ПРВОГ и ДРУГОГ разреда, осим ученика који су већ добили бесплатне уџбенике за школску 2021/22. годину.

Пријаве се подносе електронским путем преко линка www.fondzamladebeograd.rs, који ће бити отворен и доступан од 20. августа.

Рок за пријављивање  је од 20. августа до 30. септембра 2021. године.

За додатне информације можете се обратити Фондацији на +381113216246,  секретару школе или на fondzamlade@beograd.gov.rs.

За пријављивање је потребно да  ПРИПРЕМИТЕ следећа четири скенирана документа:

  1. Копија очитане чиповане личне карте родитеља тј. законског заступника, односно фотокопија личне карте родитеља тј. законског заступника уколико није чипована
  2. Копија картице текућег рачуна родитеља, односно законског заступника
  3. Потврда Основне школе да је дете ђак јавне основне школе и да у школској 2021/22. години похађа први/други разред, као и да није добио бесплатне уџбенике по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја за школску 2021/22. годину
  4. Изјава о обради података о личности

Додатне информације можете добити и путем линкова.

https://lazarsavatic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/08/КРАТКО-УПУТСТВО-Основне-тезе-за-јавни-позив.docx

https://lazarsavatic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/08/ФМТЈАВНИПОЗИВБЕСПОВРАТНАСРЕДСТВА_УЏБЕНИЦИ_2021.pdf

Потврду Основне школе да је дете ученик јавне основне школе и да у школској 2021/22. години похађа први или други разред, као и да није добио бесплатне уџбенике по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја за школску 2021/22. годину, која је неопходна за остваривање права на повраћај новчаних средстава, родитељи могу преузети у просторијама управе ОШ,,Лазар Саватић“.