Обавештење

За децу која територијално не припадају школи, најпре се подноси МОЛБА за упис  у слободној форми, на електронску пошту lazarsavatic@gmail.com. Молбе се могу поднети почев од 15.12.2020.год. закључно са 31.01.2021.год.

У молби се наводе следећи подаци: Име и презиме детета, датум и година рођења, разлози који опредељују за упис у ову школу. Такође је потребно оставити  контакт податке родитеља, односно број мобилног телефона,  адресу становања и адресу електронске поште.

Школа је дужна да обавести родитеља о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30. априла текуће календарске године у којој се врши упис.

Управа школе