У склопу обележавања Међународног дана толеранције, 16. 11. 2020. године, у нашој школи су подељене дипломе ученицима који показују висок степен толеранције према другарима из одељења. Заједничка активност Ученичког парламента, наставника грађанског васпитања, наставника предметне и разредне наставе, Тима против занемаривања, злостављања и насиља и педагошко- психолошке службе има за циљ да ученицима скрене пажњу на друштвену појаву која нас учи поштовању, прихватању и уважавању туђих идеја, ставова и начина живота.

Категорије: најновије