Поштовани,

Узимајући у обзир Стручно упутство за  организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. години и резултате анкете према којима је већина ученика опредељена за остваривање образовно-васпитног рада непосредно у школи, ОШ ,,Лазар Саватић“ ће за ученике другог циклуса образовања организовати наставу према комбинованом моделу.

Свако одељење биће подељено на две друге, групу А и групу Б. Групе се ротирају по данима, на двонедељном нивоу, у истим терминима. О распореду ученика по групама и јединственом критеријуму поделе, добићете детаљне информације током недеље од одељењских старешина.

Комбиновани модел рада:

1.недеља

понедељакутораксредачетвртакпетак
  А школа    Б школа    А школа    Б школа    А школа  
  Б+Ц онлајн      А+Ц онлајн    Б+Ц онлајн    А+Ц онлајн    Б+Ц онлајн  

2. недеља

понедељакутораксредачетвртакпетак
  Б школа    А школа    Б школа    А школа    Б школа  
  А+Ц онлајн      Б+Ц онлајн    А+Ц онлајн    Б+Ц онлајн    А+Ц онлајн  

* Ц – група ученика опредељених само за наставу на даљину/онлине

Настава ће за ученике другог циклуса бити реализована у другој смени, у периоду од 13.30 до 17.10 часова.

Сви часови обавезних предмета реализују се непосредно у школи, а изборни предмети/програми и остали облици рада биће реализовани путем наставе на даљину. Ученици ће дневно имати до 6 часова наставе.

Наставници наше школе ће и у школској 2020/2021. години за потребе реализације наставе на даљину користити платформу Гугл класрум.

Tоком прве недеље у школи неће бити организоване исхране, па је неопходно ученицима спаковати прикладну количину хране. Анкета о исхрани у школи спровешће се током прве недеље.

У уторак, 1. септембра, у школу долазе искључиво ученици групе Б у 13.15 часова (не пре због поштовања прописаних мерa заштите и безбедности здравља услед епидемиолошке ситуације).

Ученици који ће образовно-васпитни рад пратити путем наставе на даљину, програм рада реализују на  платформи Гугл класрум (веза са одељењским старешином и предметним наставницима) и путем часова  снимљених од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања који ће бити емитовани на јавном медијском сервису Србије (табела која следи). Ученици ће накнадно бити обавештени о начину праћења и вредновања њиховог рада од стране предметног наставника.

Часови на јавном медијском сервису за ученике другог циклуса:

РАЗРЕДСатница приказивања часова 
Пети разред РТС 2 08.00 – 08.30 
 08.35 – 09.05
 09.10 – 09.40
Шести разред РТС 308.00 – 08.30 
 08.35 – 09.05
09.10 – 09.40
Седми разред РТС 3 09.45 – 10.15
10.20 – 10.50
10.55 – 11.25
Осми разред РТС 3 11.30 -12.00
12.05 -12.35
12.40 – 13.10
13.15 – 13.45

Директор школе

мр Горан Петровић

Категорије: најновије