Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 15. maj proglasila Svetskim danom porodica. Prvi put je obeležen 1994. godine pod sloganom „Da porodični dan ne čine stvari nego srdačni odnosi roditelja i dece“.
Sve države su pozvane da porodicama garantuju jednakost i ljudska prava, podstiču jednakosti između žena i muškaraca u okviru porodice, zajedništvo u odgovornosti i obaljanju kućnih poslova uz eliminisanje svake diskrimanacije između žena i muškaraca, pružajući im jednaku mogućnost zapošljavanja, obrazovanja i pomoć, kako bi porodice mogle da ispune svoju odgovornost prema zajednici.


Međunarodni dan porodice proslavlja se od 1993. godine. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 15. maj proglasila Svetskim danom porodice, kako bi se podigla svest o problemima i pitanjima porodice i kako bi pomogla da ova pitanja dobiju značajnije mesto u aktivnostima država članica.
Jedna od definicija porodice je da “omogućava deci korene i krila”. Porodica je najvažniji oslonac za svako dete i predstavlja najbolji osnov za odrastanje. Dobri odnosi puni poštovanja, kvalitetno vreme u porodičnom okruženju i porodična atmosfera ispunjena ljubavlju i podrškom predstavljaju čvrst temelj na kome će dete izgraditi svoj život.
Cilj obeležavanja Međunarodnog dana porodice jeste afirmacija porodice i porodičnih vrednosti, podsticanje jednakosti između polova u okviru porodice, zaštita porodice kao osnovne jedinice društva i pomoć kako bi one mogle da ispune svoju odgovornost prema zajednici.
Prema preporukama UN porodica zahteva posebnu pažnju, naročito u situaciji kada je pogođena siromaštvom, nasiljem, ili su njeni članovi osobe sa invaliditetom. U rešavanje ovih problema neophodno je uključivanje svih nadležnih institucija .
 

Категорије: Забавни кутак