ИНФОРМАЦИЈЕ У  ВЕЗИ  СА  УПИСОМ  У  ПРВИ  РАЗРЕД

Контакт особа: Бранка Тишма, психолог школе
Број телефона: 065/3463463 
у периоду од 10.00 до 13.00 часова
Електронска адреса: lazarsavatic@gmail.com СПИСАК УЛИЦА које територијално припадају школи
 
1. Стевана Марковића / бивша Ђуре Ђаковића/
2. Јована Суботића
3. Авијатичарски трг  / бивша Трг ЈНА /
4. Др Петра Марковића /бивша Соња Маринковић/
5. Косовска
6. Марка Николића /бивша Ивана Мажуранића/
7. Београдска
8. Господска /бивша Лењинова/
9. Морнарска
10. Магистратски трг / бивша Трг победе/
11. Кеј ослобођења
12. Змај Јовина
13. Доситејева
14. Караматина /бивша Матије Гупца/
15. Гардошка
16. Фрушкогорска
17. Његошева
18. Стара  
19. Висока
20. Синђелићева /бивша Сибињанин Јанка/    
21. Чунарска
22. Стрма
23. Гробљанска
24. Борчанска
25. Пиљарска
26. Петра Зринског
27. Тесна
28. Гајева
29. Давидовићева
30. Деспота Ђурђа
31. Јована Суботића
32. Масариков трг
33. Прека
34. Трг Бранка Радичевића /парна страна/
35. Велики трг /Омладински трг/
36. Главна / бивша Маршала Тита, парна страна до броја 40/