Ученици другог разреда наше школе реализовали су и трећи пројекат у школској 2019/2020. години на часовима Пројектне наставе. Под називом ,,Наслеђе старих Грка и Римљана“, пројекат је трајао осам седмица и омогућио нам је да тематским повезивањем садржаја из више наставних предмета (Математике, Света око нас, Ликовне културе и Српског језика) осветлимо карактеристичне сегменте наслеђене културе старих Грка и Римљана у савременом свету.
Упознали смо римске цифре, такмичили се у правилима њихове комбинаторике и решавали логичке задатке са римским бројевима који су састављени од палидрваца.
Научили смо да: називи планета Сунчевог система воде порекло од имена божанстава у које су веровали стари Римљани и Грци; да календар са 12 месеци и нама познати називи за месеце у години имају римско порекло; да су главни ликови митова код старих Грка и Римљана иста божанства и хероји – само различито именовани…
Упознали смо древну грчку уметност читајући и анализирајући репрезентативне митове, али и цртајући по узору на црвенофигуралне и црнофигуралне грчке вазе “зграфито“ техником…
Слике у наставку су недовољне да посведоче о позитивној и радној атмосфери са часова. Да би било још јасније колико смо сви заједно уживали учећи на крилима древних цивилизација, напоменућемо да смо растанак са обрађеном тематиком одлучили да пролонгирамо, назвавши предстојећу приредбу ученика другог разреда ,,Новогодишњи времеплов“ и усмеривши је ка пучини древног наслеђа. 

Категорије: Uncategorized