Дивне вести са Општинског такмичења из српског језика

На Општинском такмичењу из српског језика. Наши ученици остварили су одличне резултате:

  • свих четворо петака: Теодора Мимић, Богдан Вујновић, Павле Мишић и Илија Деврња освојили су прво место (наставник Жељко Тешић);
  • шестаци: Ива Пешић и Ева Мијатовић, прво место (наставник Јадранка Чантрић), Сања Шиметић, друго место (наст. Ј. Чантрић), Марко Гајић, друго место (наст. Виолета Костовић), Милош Булатовић, треће место (наст. Ј. Чантрић);
  • седми разред: Софија Гвоздић, треће место (наст. Ј. Чантрић), Доротеа Премовић, треће место (наст. Јелена Петаковић);
  • осми разред: Маја Пешић и Сандра Стамевски, обе друго место (наст. Виолета Костовић).
    Честитамо!!!

Ж. Т.