Ђачка помоћ обавештење

    Поштовани родитељи, Ове године ће град Београд уручити новчану помоћ свој деци школског узраста у износу од 20.000 динара, а школе су у обавези да прикупе податке неопходне за уплату. Попуњене обрасце је потребно доставити одељењским старешинама, заједно са фотокопијом предње странице картице текућег рачуна или изводом из банке на ком се јасно […]

 

 

Поштовани родитељи,

Ове године ће град Београд уручити новчану помоћ свој деци школског узраста у износу од 20.000 динара, а школе су у обавези да прикупе податке неопходне за уплату.

Попуњене обрасце је потребно доставити одељењским старешинама, заједно са фотокопијом предње странице картице текућег рачуна или изводом из банке на ком се јасно види име власника и број текућег рачуна, најкасније 10. маја 2024. године.

У прилогу је образац који је могуће скинути и попунити.

https://lazarsavatic.edu.rs/wp-content/uploads/2024/04/ЂАЧКА-ПОМОЋ-ОБРАЗАЦ-1.doc