Остваривање права на бесплатне уџбенике обавештење за родитеље

            БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА 2024/2025. г   У складу са Одлуком Владе Републике Србије, Министарство просвете планира да обезбеди бесплатне уџбенике за ученике основних школа.  Право на бесплатне уџбенике имају:   ученици из социјално угрожених породица (примаоци социјалне помоћи); ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по   ИОП-у, укључујући и […]

 

 

 

 

 

 

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА 2024/2025. г

 

У складу са Одлуком Владе Републике Србије, Министарство просвете планира да обезбеди бесплатне уџбенике за ученике основних школа.

 Право на бесплатне уџбенике имају:

 

 1. ученици из социјално угрожених породица (примаоци социјалне помоћи);
 2. ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по   ИОП-у, укључујући и ИОП 3;
 1. ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану, а потребни су им прилагођени уџбеници и други ученици који образовно –васпитни рад не остварују по ИОП-у, а којима су потребни прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
 2. ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему образовања и васпитања. Уколико основну школу похађа више деце из породица које остварују право на бесплатне уџбенике на основу овог критеријума, уџбенике добија дете/деца која су прва почела да стичу основно образовање и васпитање, без обзира на редослед рођења;
 3. ученици из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ, односно уколико је један родитељ непознат или је преминуо;
 4. ученици који болују од ретке болести;
 5. ученици који остварују право на туђу негу и помоћ;
 6. ученици 1. и 2. р. који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

Школи је потребно доставити следећу документацију:

 

 1. решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
 2. за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом који уче по ИОП-у, школа већ поседује податке, тако да није потребна нова документација;
 3. за треће и свако наредно дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе се прилаже за свако дете (осим ако су сва три детета ученици наше школе);
 4. за ученике из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ – решење (копија) којим се утврђује својство родитеља, односно умрли лист за другог родитеља;
 5. за ученике који болују од ретке болести – извештај лекара;
 6. за ученике који остварују право на туђу помоћ и негу – решење (копија) којим се утврђује наведено право.

 

Рок за пријављивање и достављање документације је 17. април.

Уколико родитељ/старатељ не приложи документацију у назначеном року, сматраће се да се одустало од остваривања права на бесплатне уџбенике.